Oferta i cennik

Rekrutacja dzieci do Akademii Przedszkolaka „Małe Orły” trwa cały rok. Przyjęcia do przedszkola prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc w danej grupie. W przypadku braku miejsc w przedszkolu tworzona jest lista dzieci oczekujących na przyjęcie – lista rezerwowa.

Opłata stała za pobyt dziecka w Akademii Przedszkolaka „Małe Orły” w godzinach od 7.00 do 17.00 wynosi 800 złotych miesięcznie.  Opłata ta obejmuje opiekę pedagogiczną i udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka do Akademii Przedszkolaka „Małe Orły” pobieramy dodatkowo jednorazową opłatę wpisową w wysokości 500 PLN.


Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci:

  • śniadanie,
  • 2-daniowy obiad,
  • podwieczorek.

 

Planowana dzienna stawka żywieniowa - 21 PLN.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, podpisanie umowy przez Rodziców oraz wpłacenie opłaty wpisowej.
Przy zapisie drugiego dziecka obowiązuje 10% zniżka w opłacie czesnego na drugie dziecko.

Dzieci przyjmowane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy :)

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze przedszkola lub pod numerem telefonu: 609-308-451.