Plan zajęć dodatkowych

Akademia Przedszkolaka „Małe Orły” posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które mają na celu zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez kompetentne osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie. Zajęcia dodatkowe odbywają się w ciągu całego dnia podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w:

  • zajęciach z języka angielskiego - dwa razy w tygodniu,
  • zajęciach z języka hiszpańskiego - dwa razy w tygodniu,
  • zajęciach taneczno-rytmicznych,
  • zajęciach teatralnych i eksperymenty,
  • zajęciach z logopedą,
  • piłce Fair Play,
  • koncertach muzycznych.

W ciągu roku organizowane są również imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Boże Narodzenie, Karnawał, Pierwszy Dzień Wiosny, Piknik Rodzinny i in..


Prowadzone przez Akademię Przedszkolaka „Małe Orły” zajęcia mają na celu rozwijanie indywidualnych potrzeb dziecka i jednoczesne wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości.