Program i metody

Akademia Przedszkolaka „Małe Orły” posiada status przedszkola niepublicznego i zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego pt.: "Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej.

Realizujemy również program wychowawczo-profilaktyczny.

W naszej codziennej pracy z dziećmi korzystamy z wielu sprawdzonych i pewnych metod. Nie są to jednak tylko tradycyjne programy edukacyjne, ale także nowatorskie metody rozwijania zdolności dzieci. Wychodzimy z założenia, że najlepszym podejściem do wychowania i nauczania jest umiejętne połączenie dwóch rodzajów działań:

 • tradycyjnego postępowania z najmłodszymi;
 • oryginalnego, często nieszablonowego rozbudzania w nich ich ukrytych zdolności i zainteresowań.

W naszym przedszkolu:

 • umożliwiamy wszechstronny rozwój osobowości dziecka,
 • rozwijamy zainteresowania i zdolności artystyczne,
 • pomagamy w odkrywaniu potencjału twórczego każdego dziecka,
 • wychowujemy wrażliwego i twórczego człowieka.

 
Metody pracy, które stosujemy znajdują zastosowanie w takich formach pracy jak:

 • różnego rodzaju zabawy,
 • gry dydaktyczne,
 • spacery, wycieczki,
 • czynności samoobsługowe dzieci,
 • zajęcia organizowane przez nauczyciela z małymi zespołami i z całą grupą,
 • prace dzieci związane z doświadczeniami i eksperymentowaniem,
 • organizowanie uroczystości przedszkolnych,
 • kontakty nauczyciela z dzieckiem w różnych sytuacjach.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dwóch metod: