Statut przedszkola

Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego statutu.